ArtemiiKravchuk / матпак

Математичний пак. Наразі в паці є базові математичні функції; коли вони будуть вбудовані в Мавку, пак буде допрацьваний і стане аналогом numpy. Документація з'явиться пізніше.

Отримати
взяти "хмарний.пак.укр/матпак/0.0.1"
0.0.1
модуль матпак
 ПІ число = global.Math.PI ;; число пі, приблизно 3.14
 Е число = global.Math.E ;; число е, приблизно 2.718
 ЛОГ10 число = global.Math.LN10 ;; натуральний логарифм 10, приблизно 2.3
 ЛОГ2 число = global.Math.LN2 ;; натуральний логарифм 2, приблизно 0.69
 ЛОГ10Е число = global.Math.LOG10E ;; логарифм числа е по базі 10, приблизно 0.43
 ЛОГ2Е число = global.Math.LOG2E ;; логарифм числа е по базі 2, приблизно 1.44
 КОРІНЬ1_2 число = global.Math.SQRT1_2 ;; квадратний корінь 1/2, приблизно 0.7
 КОРІНЬ2 число = global.Math.SQRT2 ;; квадратний корінь 2, приблизно 1.414

 ;; повернути модуль числа
 дія абсолютне_значення(а число) число
  global.Math.abs(а)
 кінець

 ;; повернути квадратний корінь числа
 дія корінь(а число) число
  global.Math.sqrt(а)
 кінець

 ;; повернути кубічний корінь числа
 дія корінь3(а число) число
  global.Math.cbrt(а)
 кінець

 ;; повернути синус числа в радіанах
 дія синус(а число) число
  global.Math.sin(а)
 кінець

 ;; повернути арксинус числа в радіанах
 дія арксинус(а число) число
  global.Math.asin(а)
 кінець

 ;; повернути косинус числа в радіанах
 дія косинус(а число) число
  global.Math.cos(а)
 кінець

 ;; повернути арккосинус числа в радіанах
 дія арккосинус(а число) число
  global.Math.acos(а)
 кінець

 ;; повернути тангенс числа в радіанах
 дія тангенс(а число) число
  global.Math.tan(а)
 кінець

 ;; повернути арктангенс числа в радіанах
 дія арктангенс(а число) число
  global.Math.atan(а)
 кінець

 ;; повернути гіперболічний синус числа в радіанах
 дія гіперболічний_синус(а число) число
  global.Math.sinh(а)
 кінець

 ;; повернути гіперболічний арксинус числа в радіанах
 дія гіперболічний_арксинус(а число) число
  global.Math.asinh(а)
 кінець

 ;; повернути гіперболічний косинус числа в радіанах
 дія гіперболічний_косинус(а число) число
  global.Math.cosh(а)
 кінець

 ;; повернути гіперболічний арккосинус числа в радіанах
 дія гіперболічний_арккосинус(а число) число
  global.Math.acosh(а)
 кінець

 ;; повернути гіперболічний тангенс числа в радіанах
 дія гіперболічний_тангенс(а число) число
  global.Math.tanh(а)
 кінець

 ;; повернути гіперболічний арктангенс числа в радіанах
 дія гіперболічний_арктангенс(а число) число
  global.Math.atanh(а)
 кінець

 ;; повернути експоненту числа, тобто e^a
 дія експонента(а число) число
  global.Math.exp(а)
 кінець

 ;; повернути гіпотенузу прямокутного трикутника з даними катетами
 дія гіпотенуза(а число, б число) число
  global.Math.hypot(а, б)
 кінець

 ;; повернути натуральний логарифм (база е) числа
 дія логарифм(а число) число
  global.Math.log(а)
 кінець

 ;; повернути логарифм по базі 10 числа
 дія логарифм10(а число) число
  global.Math.log10(а)
 кінець

 ;; повернути логарифм по базі 2 числа
 дія логарифм2(а число) число
  global.Math.log2(а)
 кінець

 ;; округлити число до найближчого цілого значення
 дія округлити(а число) число
  global.Math.round(а)
 кінець

 ;; повернути наймешне ціле число що не менше за дане, функція стелі
 дія стеля(а число) число
  global.Math.ceil(а)
 кінець

 ;; повернути цілу частину числа, функція підлоги
 дія підлога(а число) число
  global.Math.floor(а)
 кінець

 ;; повертає 1 або -1 в залежності від знаку даного числа
 дія знак(а число) число
  global.Math.sign(а)
 кінець

 ;; повернути дане число, прибираючи всі цифри після коми (повернути цілу частину числа)
 дія обрізати(а число) число
  global.Math.trunc(а)
 кінець

 ;; повертає кількість ведучих нулів (нульових бітів) у 32-бітному двійковому вигляді числа
 дія чвн32(а число) число
  global.Math.clz32(а)
 кінець

 дія точка(список1 список, список2 список) число
  двж = список1.довжина()
  якщо двж != список2.довжина()
    впасти "матпак.точка(): довжини обох списків повинні бути однакові."
  кінець
  результат = 0
  перебрати діапазон(0, двж) як індекс_елементу
    якщо список1[індекс_елементу] не є число або список2[індекс_елементу] не є число
      впасти "матпак.точка(): вхідні списки не можуть містити нічого, крім чисел."
    кінець
    результат += список1[індекс_елементу] * список2[індекс_елементу]
  кінець
  результат
 кінець

 ;--структура нвмасив
  масив список
 кінець

 дія нвмасив.виконати_створення(масив)
  якщо масив є список
   впасти "Масив є списком"
  кінець
  я.масив = масив
 кінець--;

 дати ПІ
 дати Е
 дати ЛОГ10
 дати ЛОГ2
 дати ЛОГ10Е
 дати ЛОГ2Е
 дати КОРІНЬ1_2
 дати КОРІНЬ2
 дати абсолютне_значення
 дати корінь
 дати корінь3
 дати синус
 дати арксинус
 дати косинус
 дати арккосинус
 дати тангенс
 дати арктангенс
 дати гіперболічний_синус
 дати гіперболічний_арксинус
 дати гіперболічний_косинус
 дати гіперболічний_арккосинус
 дати гіперболічний_тангенс
 дати гіперболічний_арктангенс
 дати експонента
 дати гіпотенуза
 дати логарифм
 дати логарифм10
 дати логарифм2
 дати округлити
 дати стеля
 дати підлога
 дати знак
 дати обрізати
 дати чвн32
 дати точка
кінець

дати матпак
Версії