ArtemiiKravchuk / рандом

MTP модуль для роботи із випадковими числами. Генерація випадкового числа в заданому проміжку, вибір випадкового елемента списку, перемішати список, випадкове логічне значення та інше...

Отримати
взяти "хмарний.пак.укр/рандом/0.1.0"
0.1.0
;--
MTP модуль Мавки для роботи із випадковими числами
Кравчук Артемій, [email protected], https://github.com/ArtemiiKravchuk

Версія 0.1.0, останні зміни 31.03.2023
--;


модуль рандом

 ;; повертає випадкове число між 0 та 1
 дія число() число
  global.Math.random()
 кінець

 ;; повертає випадкове ціле число у даному проміжку від мінімального значення (включно) до максимального (виключно)
 дія проміжок(мін число, макс число, шаг число = 1) число
  якщо мін == пусто або макс == пусто
   впасти "функція рандом.проміжок() повинна отримати як мінімум 2 аргументи: мінімальне (включно) та максимальне (виключно) числа." 
  кінець
  значення = []
  перебрати діапазон(мін, макс, шаг) як елемент
   значення.додати(елемент)
  кінець
  значення[global.Math.trunc(число()*значення.довжина())]
 кінець

 ;; повертає випадковий елемент списку
 дія елемент(вхідний_список список) щось
  вхідний_список[проміжок(0, вхідний_список.довжина())]
 кінець

 ;; повертає випадкові елементи списку, кількість передається як другий аргумет
 дія елементи(вхідний_список список, кількість число) список
  якщо кількість-global.Math.trunc(кількість)!=0
   впасти "функція рандом.елементи(): другий аргумент (кількість) повинен бути цілим, кількість=%(кількість)."
  кінець
  якщо кількість > 0
   результат = []
   перебрати діапазон(0, кількість)
    результат.додати(вхідний_список[проміжок(0, вхідний_список.довжина())])
   кінець
   результат
  інакше
   впасти "функція рандом.елементи(): кількість не може дорівнювати або бути меншим за нуль, кількість=%(кількість)."
  кінець
 кінець

 ;; повертає випадковий ключ словнику
 дія ключ(вхідний_словник словник) щось
  ключі = []
  перебрати вхідний_словник.ключі() як ключ
   ключі.додати(ключ)
  кінець
  елемент(ключі)
 кінець

 ;; повертає випадкове значення із словника
 дія значення(вхідний_словник словник) щось
  вхідний_словник[ключ(вхідний_словник)]
 кінець

 ;; повертає випадкове логічне значення ("так" або "ні")
 дія логічне(вага1 число = 1, вага2 число = 1) число
  якщо вага1-global.Math.trunc(вага1)!=0 або вага2-global.Math.trunc(вага2)!=0
   впасти "функція рандом.логічне(): значення ваги повинно бути цілим, вага1=%(вага1), вага2=%(вага2)."
  кінець
  якщо вага1>0 і вага2>0
   можливі_результати = []
   перебрати діапазон(0, вага1+вага2) як ітерація
    якщо ітерація < вага1
     можливі_результати.додати(так)
    інакше
     можливі_результати.додати(ні)
    кінець
   кінець
   елемент(можливі_результати)
  інакше
   впасти "функція рандом.логічне(): значення ваги не може дорівнювати або бути меншим за нуль, вага1=%(вага1), вага2=%(вага2)."
  кінець
 кінець

 ;; повертає НОВИЙ список, складений із елементів даного у випадковому порядку
 дія перемішати(вхідний_список список) список
  новий_список = []
  поки вхідний_список.довжина() > 0
   випадковий_елемент = елемент(вхідний_список)
   новий_список.додати(випадковий_елемент)
   змінений_список = []
   вже_перенесено = ні
   перебрати вхідний_список як елементи
    якщо ( елементи != випадковий_елемент ) або ( вже_перенесено == так )
     змінений_список.додати(елементи)
    інакше
     вже_перенесено = так
    кінець
   кінець
   вхідний_список = змінений_список
  кінець
  новий_список
 кінець

 дати число
 дати проміжок
 дати елемент
 дати елементи
 дати ключ
 дати значення
 дати логічне
 дати перемішати
кінець

дати рандом
Версії