ArtemiiKravchuk / статистика

MTP модуль для роботи із статистичними функціями. Середнє (арифметичне, геометричне, гармонійне), медіана, мода та інші.

Отримати
взяти "хмарний.пак.укр/статистика/1.0.0"
1.0.0
модуль статистика

  ;; визначити, чи містить список даний елемент (логічний результат інвертується, тоді чи_не_містить), з оновленням Мавки замінити на умову "містить"
  дія чи_не_містить(вхідний_список, шукоме_значення)
    результат = так
    перебрати вхідний_список як елемент
      якщо елемент == шукоме_значення
        результат = ні
      кінець
    кінець
    результат
  кінець

  дія перевірити_вхідні_дані(назва_функції текст, вхідні_дані щось, дозволяти_не_числа_в_списку логічне = ні) пусто
    якщо вхідні_дані не є список
      впасти "статистика.%(назва_функції)(): очікувався список як аргумент."
    кінець
    якщо вхідні_дані.довжина() == 0
      впасти "статистика.%(назва_функції)(): як аргумент очікувався список, що має щонайменш 1 елемент."
    кінець
    якщо дозволяти_не_числа_в_списку == ні
      перебрати вхідні_дані як елемент
        якщо елемент не є число
          впасти "статистика.%(назва_функції)(): дана функція приймає тільки список чисел, '"+елемент+"' не є числом."
        кінець
      кінець
    кінець
  кінець

  дія середнє_степеневе(вхідні_дані список, степень число) число
    перевірити_вхідні_дані("середнє_степеневе", вхідні_дані)
    результат = 0
    перебрати вхідні_дані як елемент
      результат = результат + (елемент**степень)
    кінець
    якщо степень < 0
      вернути (вхідні_дані.довжина()/результат)**(1/-степень)
    кінець
    (результат/вхідні_дані.довжина())**(1/степень)
  кінець

  дія середнє_геометричне(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("середнє_геометричне", вхідні_дані)
    добуток = 1
    перебрати вхідні_дані як елемент
      добуток = добуток * елемент
    кінець
    добуток ** (1/вхідні_дані.довжина())
  кінець

  дія середнє_арифметичне(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("середнє_арифметичне", вхідні_дані)
    середнє_степеневе(вхідні_дані, 1)
  кінець

  дія середнє_гармонійне(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("середнє_гармонійне", вхідні_дані)
    середнє_степеневе(вхідні_дані, -1)
  кінець

  дія середнє_квадратичне(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("середнє_квадратичне", вхідні_дані)
    середнє_степеневе(вхідні_дані, 2)
  кінець

  дія середнє_кубічне(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("середнє_кубічне", вхідні_дані)
    середнє_степеневе(вхідні_дані, 3)
  кінець

  дія середнє_розмаху(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("середнє_розмаху", вхідні_дані)
    сортовано = вхідні_дані.сортувати()
    (сортовано[0]+сортовано[сортовано.довжина()-1])/2
  кінець

  дія розмах(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("розмах", вхідні_дані)
    сортовано = вхідні_дані.сортувати()
    сортовано[сортовано.довжина()-1]-сортовано[0]
  кінець

  дія медіана(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("медіана", вхідні_дані)
    вхідні_дані.сортувати()
    довжина = вхідні_дані.довжина()
    якщо довжина % 2 == 1
      вернути вхідні_дані[довжина/2-0.5]
    інакше
      вернути (вхідні_дані[довжина/2-1]+вхідні_дані[довжина/2])/2
    кінець
  кінець

  дія низька_медіана(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("низька_медіана", вхідні_дані)
    вхідні_дані.сортувати()
    довжина = вхідні_дані.довжина()
    якщо довжина % 2 == 1
      вернути вхідні_дані[довжина/2-0.5]
    інакше
      вернути вхідні_дані[довжина/2-1]
    кінець
  кінець

  дія висока_медіана(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("висока_медіана", вхідні_дані)
    вхідні_дані.сортувати()
    довжина = вхідні_дані.довжина()
    якщо довжина % 2 == 1
      вернути вхідні_дані[довжина/2-0.5]
    інакше
      вернути вхідні_дані[довжина/2]
    кінець
  кінець

  дія мода(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("мода", вхідні_дані, так)
    унікальні_елементи = []
    перебрати вхідні_дані як елемент
      якщо чи_не_містить(унікальні_елементи, елемент)
        унікальні_елементи.додати(елемент)
      кінець
    кінець
    максимальна_кількість = 0
    мода = пусто
    перебрати унікальні_елементи як значення
      кількість = 0
      перебрати вхідні_дані як елемент
        якщо елемент == значення
          кількість += 1
        кінець
      кінець
      якщо кількість > максимальна_кількість
        максимальна_кількість = кількість
        мода = значення
      кінець
    кінець
    мода
  кінець

  дія мультимода(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("мультимода", вхідні_дані, так)
    унікальні_елементи = []
    перебрати вхідні_дані як елемент
      якщо чи_не_містить(унікальні_елементи, елемент)
        унікальні_елементи.додати(елемент)
      кінець
    кінець
    максимальна_кількість = 0
    мода = []
    перебрати унікальні_елементи як значення
      кількість = 0
      перебрати вхідні_дані як елемент
        якщо елемент == значення
          кількість += 1
        кінець
      кінець
      якщо кількість == максимальна_кількість
        мода.додати(значення)
      кінець
      якщо кількість > максимальна_кількість
        максимальна_кількість = кількість
        мода = [значення]
      кінець
    кінець
    мода
  кінець

  дія міжквартильний_розмах(вхідні_дані список) число
    перевірити_вхідні_дані("міжквартильний_розмах", вхідні_дані)
    вхідні_дані = вхідні_дані.сортувати()
    довжина_даних = вхідні_дані.довжина()
    якщо довжина_даних % 2 == 0
      вернути медіана(вхідні_дані.зрізати(довжина_даних/2, довжина_даних)) - медіана(вхідні_дані.зрізати(0, довжина_даних/2))
    інакше
      вернути медіана(вхідні_дані.зрізати((довжина_даних-1)/2+1, довжина_даних)) - медіана(вхідні_дані.зрізати(0, (довжина_даних-1)/2))
    кінець
  кінець

  дія дисперсія(вхідні_дані список, чи_вибірка логічне = ні) число
    перевірити_вхідні_дані("дисперсія", вхідні_дані)
    якщо чи_вибірка не є логічне
      впасти "статистика.дисперсія(): як другий аргумент очікувалося логічне значення, не \"%(чи_вибірка)\"."
    кінець
    середнє = середнє_арифметичне(вхідні_дані)
    результат = 0
    перебрати вхідні_дані як елемент
      результат += (елемент-середнє)**2
    кінець
    якщо чи_вибірка
      результат / (вхідні_дані.довжина()-1)
    інакше
      результат / вхідні_дані.довжина()
    кінець
  кінець

  дія стандартне_відхилення(вхідні_дані список, чи_вибірка логічне = ні) число
    перевірити_вхідні_дані("стандартне_відхилення", вхідні_дані)
    якщо чи_вибірка не є логічне
      впасти "статистика.стандартне_відхилення(): як другий аргумент очікувалося логічне значення, не \"%(чи_вибірка)\"."
    кінець
    дисперсія(вхідні_дані, чи_вибірка) ** 0.5
  кінець

  дати перевірити_вхідні_дані
  дати середнє_степеневе, середнє_арифметичне, середнє_геометричне, середнє_гармонійне, середнє_квадратичне, середнє_кубічне
  дати середнє_розмаху, розмах, міжквартильний_розмах
  дати медіана, низька_медіана, висока_медіана
  дати мода, мультимода
  дати дисперсія, стандартне_відхилення
кінець

дати статистика
Версії